Zbog olujnog nevremena tokom prethodnih dana, došlo je do prekida u napajanju električnom energijom automatske stacionarne stanice Gradina (selo Kruševo). Havarija je većih razmjera, jer je došlo do pada električnog stuba i kidanja priključnih instalacija na stanici.

Obaviještene su nadležne službe u Pljevljima, a radovi na otklanjanju navedenih posledica biće sprovedeni u najkraćem mogućem roku.