Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeću „Crnogorski Elektroprenosni Sistem” a.d. iz Podgorice, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-1261/15 od 09.10.2018.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju dalekovoda 110kV Podgorica 1 – Podgorica 4, Glavni grad Podgorica, koji je za nosioca projekta uradio „LARS FIRE” d.o.o. iz Podgorice

EZŽS 110 Izgradnja voda 110 kV, Podgorica 1-Podgorica el.pot-Inovirani