“Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine – Implementacionoj jedinici projekta „Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje” iz Podgorice, IV Proleterske br. 19, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-1042/20 od 04.10.2019.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat remedijacije flotacijskog odlagališta otpada iz rudnika Šuplja stijena u Gradcu, Opština Pljevlja, koji je uradio „Encon Environmental Consultancy Co“ iz Turske.

Elaborat GRADAC PLJEVLJA