Simbolično, prvo spontano organizovanje „Dana bez automobila“ počelo je 1999. godine u 40. gradova Italije i Francuske, zbog problema globalnog zagrijavanja i sve većeg zagađenja i buke, koje izazivaju automobili, a 2009. godine akciji se priključilo još 1.500 gradova, uključujući i naš glavni grad.
Prema podacima Monstat-a, u Crnoj Gori je na kraju prošle godine bilo registrovano 235.385 drumskih motornih i priključnih vozila, što je 7,3 odsto više nego godinu ranije, dok je najviše putničkih automobila u Podgorici skoro 74.000.
Stepen motorizacije (broj vozila na hiljadu stanovnika) je 370, što je znatno više u odnosu na druge zemlje u tranziciji ali manje u odnosu na razvijene zemlje Evrope.
Zbog dosadašnjeg negativnog uticaja (zagađenja i buke), koji prouzrokuju automobili, EU je u vezi s tim, sugerisala na smanjenje frekvencije automobilskog saobraćaja u centralnim gradskim zonama.
Shodno činjenici,da je koncentracija izduvnih gasova iz automobila najveća u gusto naseljenim centralnim gradskim jezgrima, 22. Septembar je upravo posvećen zaštiti životne sredine, kao dan bez automobila. Obaveza svakog grada učesnika je da svake godine proširuje zonu bez automobila i da mjeri efekte smanjenja zagađenosti vazduha i buke.

Kako pomenuti ekološki datum, ove godine pada u nedjelju većina zaposlenih u Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine će u ponedjeljak, dati svoj doprinos obilježavanju ovoga značajnog ekološkog datuma, dolaskom na posao pješačenjem, ili korišćenjem javnog prevoza.