Predstavnici Agencije za zaštitu prirode i životne sredine u saradnji sa učiteljicom Aleksandrom Miličić i učenicima OŠ,,Milorad Musa Burzan” iz Podgorice, na lokaciji – Centralni park na Pobrežju, obilježili su danas 16.septembar – Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača, nizom aktivnosti posvećenih ovom veoma značajnom ekološkom datumu.

Tom prilikom, Tatjana Boljević predstavnica Agencije za zaštitu prirode i životne sredine djeci je održala ekološki čas na temu zaštite ozonskog omotača, dok su djeca pripremala likovne radove na pomenutu temu te učestvovala u mnoštvu drugih društvenih igara koje promovišu kako ovaj dan tako i zdrave stilove života.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine tradicionalno, već desetu godinu za redom obilježava ovaj datum, edukujući najmlađu populaciju o značaju i neophodnosti zaštite ozonskog omotača, i najčešćim oblicima njegovog uništavanja.
Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača, ove godine obilježava se pod motom: ,,32 godine oporavka ozonskog omotača”.
Ovogodišnja tema Međunarodnog dana zaštite ozonskog omotača, slavi preko tri decenije neprocjenjive međunarodne saradnje, pod Montrealskim protokolom, na zaštiti ozonskog omotača i klime. Sve to nas podsjeća i poziva da nastavimo da svi zajedno radimo na obnavljanju ozonskog omotača. Isto tako nas i obavezuje da moramo zadržati korak sa pomenutim, kako bi smo obezbijedili zdravu populaciju i zdravu planetu Zemlju. Zahvaljujući Montrealskom protokolu eliminisano je 99% supstanci koje oštećuju ozonski omotač, a koje su se nalazile u frižiderima, klima uređajima i drugim proizvodima. Napori na zaštiti ozonskog omotača, su takođe doprinijeli i u borbi protiv klimatskih promjena, sprječavanjem emisije približno 135 milijardi tona CO2 ekvivalenta , u periodu 1990-2010. godine.
Crna Gora se svrstala u red država, koja je svojom zakonskom regulativom dala doprinos zaštiti i očuvanju ozonskog omotača, i 25. aprila 2019.godine, kao 70-ta po redu zamlja, ratifikovala amandman iz Kigalija, koji je stupio na snagu 01. januara ove godine.
Kigali amandmanom regulisana je potrošnja HFC supstanci, koji su potencijalni GHG gasovi, te se očekuje da se njegovom implementacijom može izbjeći povećanje temperature do 0.4 C do kraja vijeka, dok će se i dalje štititi ozonski omotač.

Predstavnici Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, će tokom ovog i narednog mjeseca realizovati ekološke radionice i za učenike:,,Srednje mješovite škole” u Andrijevici, OŠ,, Lubnice” u Beranama, OŠ ,,Stefan Mitrov Ljubiša” u Budvi i OŠ ,,Njegoš” u Kotoru.
Tom prilikom djeci u osnovnim školama će biti prikazan crtani film „Ozi ozon“, dok će učenicima,,Srednje mješovite škole” u Andrijevici biti prikazan film pod nazivom: ,,Taj dragocjeni ozon”.Nakon održanih radionica djeci će biti uručen tematski promotivni materijal Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.