“Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Uprava javnih radova iz Podgorice, ul. Novaka Miloševa br. 18, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju dalekovoda 35kV „Nedakusi – Bistrica“, KO Bistrica, u zahvatu Prostorno – urbanističkog plana, Opština Bijelo Polje.

Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata za Dalekovod Nedakusi – Bistrica Bijelo Polje.