“Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „QD Hotel and Property Investment Montenegro“ d.o.o. iz Tivta, Plavi Horizonti, Radovići, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotelskog kompleksa na lokaciji Plavi horizonti, uvala Pržno, Opština Tivat.

Dokumentacija za odlučivanje o potrebi izrade elaborata