“Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine
OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Roka Rudović iz Ulcinja, Donji Štoj bb, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju auto kampa na katastarskim parcelama broj 365 i 366/3 KO Donji Štoj, Opština Ulcinj.

Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata – Auto kamp Ulcinj