Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („SI.list CG“, broj 07/12), direktor Agencije za zaštitu prirode i životni sredine donosi

ODLUKU
o izboru kandidata koji su predloženi/ne za člana Komisije za ocjenu Elaborataprocjene uticaja na životnu sredinu za dvije istražne bušotine 5-1 I 5-2 u podmorju Crne Gore

Za člana Komisije za ocjenu Elaborataprocjene uticaja na životnu sredinu za dvije istražne bušotine 5-1 I 5-2 u podmorju Crne Gore, izabran je:

1. Miloš Guberinić, predložen od strane NVO “Sjeverna Zemlja”

Original odluke možete preuzeti >OVDJE