Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta “Messer Tehnogas” AD Beograd – “Fabrika Petrovac”, Buljarica bb, Petrovac – Budva, podnijeo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu za projekat izgradnje prodajno-skladišnog centra tehničkih gasova na katastarskoj parceli broj 1133/20 KO Dajbabe, Podgorica.

Prodajni centar tehničkih gasova Podgorica – Messer.