Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine objavljuje

Lista kandidata
koji su predloženi za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za dvije istražne bušotine 5-1 I 5-2 u podmorju Crne Gore

Na osnovu javnog poziva nevladinim organizacijama za predlaganje kadnidata u sastav Komisije koji će izvršiti ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za dvije istražne bušotine 5-1 I 5-2 u podmorju Crne Gore, objavljenog na internet stranici Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dana 23.07.2019. godine, do isteka roka propisanog Javnim poyivom, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine prispjeo je sledeći predlog:

1. Miloš Guberinić, predložen od strane NVO “Sjeverna Zemlja”

Original Liste kandidata možete preuzeti OVDJE.