Na osnovu člana 87, a u vezi sa članom 80 Zakona o upravnom postupku (“Službeni List Crne Gore”, br.56/14, 20/15, 40/16, 37/17), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, dana 10.7.2019.godine objavljuje

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine na osnovu člana 81 st. 1, 2 i 4 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list CG“, br. 54/16), člana 21a Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave (“Službeni List Crne Gore”, br. 5/12, 25/12, 61/12, 20/13, 17/14, 6/15, 80/15, 35/16, 41/16, 73/16, 3/17 i 19/17), člana 18 i 46 Zakona o upravnom postupku (“Službeni List Crne Gore”, br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), a odlučujući po zahtjevu Vuka Ikovića, zastupnika NVO organizacije Crnogorsko društvo ekologa (br. 02 – UPI – 767/1 od 20.5.2019. godine), donosi

RJEŠENJE

I DOZVOLJAVA SE Andrijani Mićanović, specijalisti ekologije, Vernesu Zagori, specijalisti ekologije, Mr Vuku Ikoviću, doktorantu ekologije, Jeleni Popović, specijalisti ekologije i Jovani Bošković, specijalisti biologije privremeno hvatanje i privremeno izlaganje – prikazivanje javnosti u zahtjevu navedenih vrsta iz klase Gmizavaca (podreda Zmija i podreda Guštera i reda Kornjača) među kojima ima i Zakonom zaštićenih vrsta u količini od dvije do tri jedinke po vrsti uz primjenu neinvazivnih metoda sakupljanja-hvatanja i pravilnog izlaganja – prikazivanja javnosti.

Hvatanje životinja će se vršiti na sljedećim lokacijama: Mareza i Beri (Podgorica), Crmnica (Bar), Šasko jezero, Vladimir, Svač, Štoj i Ada Bojana (Ulcinj).

Organizovanje izložbe živih pohvatanih gmizavaca je planirano u atriumu Delta City-a u trajanju od tri dana u terarijumima čiji enterijer imitira prirodnu sredinu vrste u cilju smanjenja dodatnog uznemiravanja jedinki.

Uslovi u kojima će se životinje privremeno držati trebaju biti usklađeni sa uslovima smještaja, minimalne veličine prostora po jedinki, uređenja prostora za životinje, temperature, vode i hrane koji su propisani Pravilnikom o bližim uslovima držanja i uzgoja zaštićenih divljih vrsta životinja (“Službeni list Crne Gore”, br. 067/10 od 24.11.2010).

Nakon trodnevne izložbe sve jedinke biće vraćene na tačno ona mjesta sa kojih su uzete iz prirode.

II Dozvola za privremeno hvatanje, privremeno držanje životinja u zatočeništvu i povraćaj istih u prirodna staništa izdaje se do kraja tekuće godine u optimalnom periodu u odnosu na životni ciklus predmetnih vrsta.

Pismeno se objavljuje dana 10.7.2019. godine i smatra se izvršenim po isteku roka od 10 dana od dana objavljivanja pismena, odnosno dana 20.7.2019. godine.

Uvid u obrazloženje rješenja se može izvršiti u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, kancelarija broj 9 u prizemlju, na način što će ovlašćeno službeno lice koje je vodilo postupak i donijelo rješenje, Ana Lekić omogućiti uvid.