“Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta „JUGOPETROL“ A.D. iz Podgorice, Ul. Stanka Dragojevića bb, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-572/20 od 11.07.2019.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu za projekat adaptacije benzinske stanice na katastarskoj parceli 109/2 KO „Privredna Zona“ u Kotoru, koji je izradio multidisciplinarni tim „Instituta za tehnička istraživanja“ iz Podgorice.

Elaborat adaptacija BS u Kotoru