“Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirod i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „China Road and Bridge Corporation” d.o.o. iz Podgorice, ul.Nova Dalmatinska bb, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-903/6 od 05.07.2019.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat drobiličnog postrojenja na južnom portalu tunela Vežešnik, u zoni koridora dioonice autoputa Bar-Boljari, sekcija Smokovac-Uvač Mataševo, Glavni grad Podgorica.