“Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Valgo“ d.o.o. iz Podgorice, Moskovska 99/3, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za produbljivanje morskog dna isped keja „Brodogradilišta Bijela“, Opština Herceg Novi.

Dokumentacija za odlucivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu