“Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta „Lukana“ d.o.o., iz Podgorice, Golubovci bb, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-629/18 od 05.07.2019.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu za projekat izgradnje benzinske stanice na katastarskim parcelama 7542 i 7536 KO Bijelo Polje, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Glavnog grada Podgorica, Gradska opština Golubovci – Podgorica, koji je izradio multidisciplinarni tim „Paming“ d.o.o. iz Podgorice.

Elaborat o procjeni uticaja na zivotnu sredinu BS – Lukana