“Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Opština Tivat, Trg Magnolija br. 1, podnijela zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata za čišćenje lučice Kalimanj, Opština Tivat.

-Dokumentacija za odlucivanje o potrebi izrade elaborata