Tokom izvođenja radova na terenu, repozicioniranja automatskih stacionarnih stanica na nove lokacije, demontaže stare i montaže nove opreme, doći će do prekida u mjerenjima koncentracije zagađujućih materija u vazduhu. Takođe, instaliranje nove opreme iziskuje testna/probna mjerenja u trajanju od mjesec dana.

Završetak svih radova i uspostavljanje stabilnog i unaprijeđenog sistema izvještavanja očekujemo sredinom jula tekuće godine. Do tada će se pratiti ograničen broj parametara u okviru postojeće mreže mjerenja.