Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta „Jugopetrol“ A.D., iz Podgorice, Ul. Stanka Dragojevića bb, podnijeo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu za projekat adaptacije benzinske stanice na katastarskoj parceli 109/2 KO „Privredna Zona“ u Kotoru.