“Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta „JUGOPETROL“ A.D. iz Podgorice, Ul. Stanka Dragojevića bb, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-2020/20 od 15.05.2019.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu za projekat rekonstrukcije benzinske pumpe na katastarskim parcelama br. 923/3, 924/2 i 925/2, KO Straševina, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić u Nikšiću, koji je izradio multidisciplinarni tim „Paming“ iz Podgorice.