Arhus centar Berane, organizaciona jedinica Agencije za zaštitu prirode i životne sredine i ove godine organizovala je niz  aktivnosti povodom  22. aprila- Dana planete Zemlje!

Međunarodni Dan planete Zemlje, 22. april, obilježava se svake godine širom svijeta različitim manifestacijama i akcijama. One imaju za cilj da skrenu pažnju javnosti na značaj očuvanja životne sredine.

U vezi sa tim donirane su sadnice – loptaste tuje Muzičkoj školi u Beranama. Istoga dana u saradnji sa Opštinom Berane, JP Komunalno i nevladinom organizacijom ,,Sjeverna zemlja” održane su edukativne radionice i organizovane akcije čišćenja i sadnje cvijeća.

Obilježavanju Dana planete Zemlje prikljuključili su se i članovi ekološke sekcije OŠ ,,Radomir Mitrović’’, i tom prilikom je uređen atrijum škole i u njemu zasađeno cvijeće.

Interaktivne radionice i dijalog sa djecom, imale su za cilj da utiču na podizanje  nivoa ekološke svijesti u što ranijem uzrastu, kako bi djeci navike koje steknu na taj način ostale   u sjećanju kao nešto što će  ih pratiti tokom čitavog života.