Na osnovu člana 14 Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. List Crne Gore“ br. 80/05, 54/09, 40/11, 42/15, 54/16, 55/18), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

 OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je operateru „Toscelik Alloyed Engineering Steel d.o.o.“ Nikšić, iz Nikšića, donijeto Rješenje o izdavanju integrisane dozvole broj: UPI-02-1174/44 od 18.04.2019. godine, za rad postrojenja Čeličane, Kovačnice i Energane i obavljanje aktivnosti proizvodnje čelika i slobodnih otkovaka na lokaciji Vuka Karadžića bb u Nikšiću.

Dokumenta u prilogu:

  1. Rješenje o izdavanju integrisane dozvole 
  2. Prilog I – Programom mjera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima
  3. Prilog II – Rješenje o davanju saglasnosti na Plan upravljanja otpada