Učenici  JU OŠ ,, Radomir Mitrovic’’ u posjeti Arhus centru Berane

Dana 3 aprila 2019. godine,  učenici devetih razreda OŠ ,,Radomir Mitrović’’  koji su ujedno i članovi  Eko sekcije sa predmetnim nastavnicima,  posjetili su Arhus centar u Beranama  i tom prilikom u prostorijama Arhus centra održan  je ekološki čas.

Naime, učenici su imali  priliku da se upoznaju sa radom Agencije za zaštitu prirode i životne sredine i  Arhus centrima u Crnoj Gori, ujedno  i da se upoznaju sa  svojim  pravima  koja su im Arhuskom konvencijom zagarantovana.

Učenicima se kroz odgovore na mnoga pitanja vezana za zaštitu prirode i životne sredine, ukazalo  na potrebu podizanja svijesti  građana kada je životna sredina u pitanju. Predočeno im je da svojim odgovornim ponašanjem i pravilnim odlaganjem otpada na predviđena mjesta, mogu biti dobar primjer drugima i na taj način značajno mogu doprinijeti zdravijem i kvalitetnijem životu  građana.

Iz Arhus centra Berane,   izraženo je  zadovoljstvo, što je  veliki broj djece zahvaljujući svojim profesorima uključeno u rad Eko sekcije, kao i u  veliki broj akcija koje se odnose na zaštitu životne sredine, što ujedno utiče i na njihovu odgovornost kada je životna sredina u pitanju kao i rano razvijenu ekološku svijest.

 

2019-04-08T12:11:00+00:00 05.04.2019|