Posjeta učenika SSŠ ,,Spasoje Raspopović” Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine

Učenici trećeg razreda Srednje stručne škole ,,Spasoje Raspopović” iz Podgorice, smjer: tehničar zaštite životne sredine, sa predmetnim nastavnicama Vinkom Milošević i Dženetom Koljenović u okviru sprovođenja programa praktične nastave, danas su posjetili Agenciju za zaštitu prirode i životne sredine. Tom prilikom, djeca su bila u prilici da se upoznaju sa zakonskim nadležnostima Agencije koje se odnose na polen.
Prezentaciju na temu alergenog polena imao je zaposleni u Agenciji: mr Kasim Agović.

Prvi dio prezentacije odnosio se na vrste alergenih biljaka koje su obuhvaćene monitoringom, brojem i mjestima gdje se nalaze polenove stanice, značajem mjerenja, praćenjem koncentracije alergenog polena sa aspekta zaštite zdravlja ljudi, i njegovog negativanog uticaja, pojedinih biljnih vrsta koji svrstava ove čestice u “prirodne” zagađivače vazduha.

Uspostavljanje ovih mjerenja izuzetno je značajno, jer su ovi podaci neophodni za: prevenciju nastupanja tegoba kod senzibilnih osoba, kao pomoć u efikasnijem liječenju pacijenata u zdravstvenim institucijama, poboljšanju rada komunalnih i urbanističkih službi na uništavanju trava i korova koje su uzročnici alergijskih bolesti, boljem sagledavanju potrebe uvođenja zakonske regulative, uključujući i međunarodnu saradnju, jer su problemi aeropolena ne samo lokalnog, regionalnog nego i globalnog karaktera u vazduhu.
Takođe, djeci i nastavnicima praktično je prezentovan način rada polenovih stanica i metoda, kojim se vrši mjerenje suspendovanog alergenog polena u vazduhu, kao i način rada polenove stanice počevši od pravilnog mjerenja protoka vazduha, pripreme i postavke diska na stanici, kao i način pripreme pločica za mikroskopiranje.

Podsjećamo, Državnu mrežu za praćenje koncentracije polena suspendovanog u vazduhu čine mjerne stanice u sledećim gradovima: Podgorici, Nikšiću, Mojkovcu, Tivtu i Baru.

Sa ovih pet lokacija maksimalna pokrivenost kreće se do oko 71% teritorije Crne Gore. Kada se uzmu dva najznačajnija faktora, faktor gustine naseljenosti stanovništva, odnosno broj ljudi koji će biti izložen dejstvu polena i klimatski uslovi koji determinišu maksimalnu potencijalnu produkciju polena, ove lokacije su od primarnog značaja. Naravno da i druge lokacije zaslužuju pažnju kao što su čitav dio Polimlja, Pljevlja, Žabljak (sa Nacionalnim parkom Durmitor gdje u vegetacionom periodu povećan broj ljudi /turistička sezona i teritorija Plužina). Plan je da se u budućoj fazi – fazi proširivanja mreže za praćenje koncentracije polena suspendovanog u vazduhu uspostavi redovan monitoring koncentracije polena i na ovoj teritoriji.

Mjerenja se vrše u skladu sa uslovima usvojenim od strane Međunarodna asocijacija za aerobiologiju IAA (International Association for Aerobiology). Oprema i metode mjerenja su usaglašeni sa Evropskim standardima.

Rezultati mjerenja su dostupni domaćoj i međunarodnoj javnosti putem web portala http://polenmontenegro.wixsite.com/polenepa i naravno u direktnoj komunikaciji sa Agencijom ili posredstvom Arhus centara. Ovakav pristup predstavljanja rezultata se pokazao najprihvatljivijim u praksi zemalja koje već više od deceniju sprovode mjerenja.

Na kraju, sa nastavnicima su dogovoreni dalji oblici saradnje, u smislu uključivanja i pomoći stručnih lica Agencije u obogaćivanju znanja učenika o temama koje su predmet njihovog interesovanja a koje proizilaze iz ingerencija Agencije za zaštitu životne sredine.

2019-03-20T14:46:26+00:00 20.03.2019|