Na osnovu člana 11, a u vezi sa članom 22 Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. List Crne Gore“ br. 80/05, 54/09, 40/11, 42/15, 54/16), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je izrađen nacrt integrisane dozvole operatera, „Toscelik Alloyed Engineering Steel d.o.o. Nikšić“, Vuka Karadžića bb, Nikšić, za rad postrojenja: Čeličane, Kovačnice i Energane, na lokaciji Vuka Karadžića bb u Nikšiću.

I dokumenta u prilogu:

  1. Nacrt integrisane dozvole
  2. Prilog I – Programom mjera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima
  3. Prilog II – Rješenje o davanju saglasnosti na Plan upravljanja otpada