Rezultati mjerenja koncentracije pm10 čestica na mjernom mjestu Gagovića imanje Pljevlja 22.02.-28.02.2019

Povoljniji vremenski uslovi sa aspekta kvaliteta vazduha uslovili su bolji kvalitet vazduha u urbanoj zoni Pljevalja u odnosu na prethodni period. Od 22-28.02. registrovano je 5 dana sa prekoračenjima srednje dnevne koncentracije PM10 čestica koje su, osim 28.02. i 26.02., bile blizu dozvoljene granične vrijednosti. Maksimalna koncentarcija je izmjerena 28.02. i iznosila 133.90 µg/m3.

Srednje PM10 Pljevlja22-28.02.2019

2019-03-04T12:42:27+00:00 04.03.2019|