Agencija za zaštitu prirode i životne sredine obavještava zainteresovane organe, organizacije i javnost, shodno članu 14 stav 4 Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. List Crne Gore“ br. 80/05, 54/09, 40/11, 42/15, 54/16), da je zahtjev za izdavanje Integrisane dozvole za pogon za proizvodnju amonijum – perhlorata na lokaciji Police bb u Beranama, koji je podnio operater „Hemijska Industrija Poliex“ A.D. Berane, iz Berana, odbijen kao neuredan.

Rješenje o odbijanju zahtjeva Poliex