Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je Zaključak br. UPII-112-178/18 od 27.12.2018. godine, po žalbi AD Kombinat Aluminijuma Podgorica-u stečaju, izjavljenoj protiv rješenja Agencije za zaštitu prirode i životne sredine br. UPI-101-1556/1-02-2277/40 od 30.08.2018. godine, o prekidu postupka izdavanja integrisane dozvole do rješavanja prethodnog pitanja.