18.01.2019.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma dostavilo je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine  Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Državne studije lokacije „Sektor 5“ – Sektor A, izmjene i dopune  na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti.Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 28.01.2019 godine do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na sledeću e-mail adresu:

tamara.brajovic@epa.org.me

2019-01-18T10:56:35+00:00 18.01.2019|