Na osnovu člana 10 Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. List Crne Gore“ br. 80/05, 54/09, 40/11, 42/15, 54/16), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je operater, „Toscelik Alloyed Engineering Steel d.o.o. Nikšić“, Vuka Karadžića bb, Nikšić, dana 27.12.2018. godine, podnio kompletan zahtjev za izdavanje integrisane dozvole za rad postrojenja: Čeličane, Kovačnice i Energane, na lokaciji Vuka Karadžića bb u Nikšiću.

Prilozi se nalaze na LINKU.