Rezultati mjerenja koncentracije pm10 čestica na mjernom mjestu Gagovića imanje Pljevlja – 28.12.2018-10.01.2019.godine

Period od 28.12.2018-10.01.2019.godine karakterišu svakodnevna prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica.
Variranje koncentracija je u najvećoj mjeri uzrokovano različitim vremenskim uslovima, tako da u uslovima prisustva vjetra i padavina koncentracije su bile niže, dok su u uslovima tišine/inerzija srednje dnevne koncentracije bile veoma visoke. Najveća koncentarcija izmjerena je 09.01.2019. godine i iznosila je 300,55µg/m3.

Srednje PM10-28.12.2018-10.01.2019

2019-01-14T14:20:15+00:00 14.01.2019|