ODLUKU o izboru kandidata koji je predložen za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje hotela „Kraljičina plaža“ 5*

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („SI.list CG“, broj 07/12), direktor Agencije za zaštitu životni sredine donosi

ODLUKU

o izboru kandidata koji je predložen za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje hotela „Kraljičina plaža“ 5* na katastarskoj parceli br. 970 KO Sveti Stefan (lokacija 1) u zahvatu hotelskog rizorta „Miločer” na lokacijama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 28 i 29 urbanističko-arhitektonskog rješenja u zahvatu Prostornog plana Opštine Budva I Prostornog plana područja posebne namjene Morsko dobro.

Za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje hotela „Kraljičina plaža“ 5* na katastarskoj parceli br. 970 KO Sveti Stefan (lokacija 1) u zahvatu hotelskog rizorta „Miločer” na lokacijama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 28 i 29 urbanističko-arhitektonskog rješenja u zahvatu Prostornog plana Opštine Budva I Prostornog plana područja posebne namjene Morsko dobro, izabran je:

  1. Marinko Barjaktarević, predložen od strane NVO “Sjeverna zemlja”

Lista kandidata

koji je predložen za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje hotela „Kraljičina plaža“ 5* na katastarskoj parceli br. 970 KO Sveti Stefan (lokacija 1) u zahvatu hotelskog rizorta „Miločer” na lokacijama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 28 i 29 urbanističko-arhitektonskog rješenja u zahvatu Prostornog plana Opštine Budva I Prostornog plana područja posebne namjene Morsko dobro.

Na osnovu javnog poziva nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje hotela „Kraljičina plaža“ 5* na katastarskoj parceli br. 970 KO Sveti Stefan (lokacija 1) u zahvatu hotelskog rizorta „Miločer” na lokacijama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 28 i 29 urbanističko-arhitektonskog rješenja u zahvatu Prostornog plana Opštine Budva I Prostornog plana područja posebne namjene Morsko dobro, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine prispjeo je sljedeći prijedlog:

  1. Marinko Barjaktarević, predložen od strane NVO “Sjeverna zemlja”

Lista kandidata se nalazi OVDJE.

Odluka o izboru kadnidata se nalazi  OVDJE.

2019-01-14T13:12:54+00:00 14.01.2019|