11.01.2019.

“Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „Wireless montenegro“ d.o.o., iz Podgorice, 19.Decembar b.b., podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje bazne stanice na Štuoc-u u Opštini Žabljak.

Dokumentacija se nalazi na LINKU.

2019-01-24T12:54:51+00:00 11.01.2019|