„Pravilno rukovanje i servisiranje rashladnih i klima uređaja“

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine u okviru projekta „Plan eliminacije HCFC supstanci koje oštećuju ozonski omotač“ organizuje obuku „Pravilno rukovanje i servisiranje rashladnih i klima uređaja“ za servisere rashladnih i klima uređaja. Obuka će se odražati u periodu 30-31 januar 2019.god. sa početkom u 9h. Mjesto održavanja SSS“Ivan Uskoković“, Podgorica. Nakon završene obuke kandidat dobija Uvjerenje o završenoj obuci, koje je ujedno i jedan od uslova da pravno lice/preduzetnik koje obavlja djelatnost održavanja i/ili popravke i isključivanja iz upotrebe proizvoda koji sadrže kontrolisane i alternativne supstance dobije dozvolu za obavljanje ove vrste djelatnosti koju izdaje Agencija za zaštitu prirode i životne sredine.

Pozivaju se svi zaiteresovani serviseri, sa srednjom ili visokom stručnom spremom, mašinskog ili tehničkog smjera, da se prijave za navedenu obuku. Prijave slati na e mail: tatjana.djurcevic@epa.org.me.


Kontakt osoba: Tatjana Boljević, tel: 020/ 446-507

2018-12-20T13:03:31+00:00 20.12.2018|