Na osnovu monitoring polena u toku prethodne godine zaključeno je da u periodu novembar – februar nema polinacije, tako da je sezona mjerenja alergenog polena u gradovima Podgorica, Nikšić i Mojkovac, za klimatske uslove naše zemlje, završena 19.novembra 2018. godine. Stanice za monitoring u Baru i Tivtu nastavljaju sa radom.

Stanice iz Nacionalne mreže za monitoring polena: Podgorica. Nikšić i Mojkovac nastaviće sa radom početkom marta 2019. godine, u zavisnosti od vremenskih uslova koji diktiraju početak polinacije.