Saopštenje za javnost

Održana prezentacija u OŠ ,,Zarija Vujošević” u Matagužima u Podgorici

Danas je u OŠ ,,Zarija Vujošević” u Matagužima, održana prezentacija na temu:,,Botaničke bašte u Crnoj Gori sa osvrtom na Botaničku baštu planinske flore u Kolašinu”.
Prezentaciju su održali službenici Agencije za zaštitu prirode i životne sredine dr Zlatko Bulić i mr Vasilije Bušković.
Pored proširivanja postojećeg i usvajanja novog znanja kod djece, cilj posjete bila je i promocija zaštite životne sredine, podizanje svijesti i edukacija najmlađe populacije o značaju i neophodnosti postojanja botaničkih bašti u Crnoj Gori, ujedno i bogatstvu flore kojom Crna Gora raspolaže.
Narušavanje životne sredine i biodiverziteta je globalni proces koji dobija zabrinjavajuće razmjere. Zbog toga se nameće potreba da se sve veći broj vrsta biljaka iz različitih staništa aktivno štiti u strogo kontrolisanim uslovima. Prostor za ex situ očuvanje biodiverziteta biljnih vrsta su savremeno koncipirane botaničke bašte.
Na prezentaciji je konstatovano, da bogatstvo i raznovrsnost flore je prepoznatljiva karakteristika Crne Gore, te da se u poređenju sa ostalim evropskim zemljama, crnogorski biodiverzitet ubraja u najveće.

Tokom prezentacije, poseban akcenat je stavljen na botaničku baštu planinske flore u Kolašinu, osnivača Danijela Vinceka koja je pod zaštitom države i predstavlja spomenik prirode. Pomenuta botanička bašta formirana je 1981. godine, i jedina je na tlu Crne Gore sa autohtonim vrstama flore kontinentalnih planina (Bjelasice, Sinjajevine, Komova i Durmitora).

Danas se u bašti, na površini od 646 m2, (i dodatnih 180 m2 kultivara) može vidjeti oko 400 bijnih vrsta, što predstavlja 15 % flore Crne Gore, među kojima je znatan broj endema, a više od 80% predstavljaju ljekovite vrste.
Podsjećanja radi, u Crnoj Gori na površini od nepunih 14 000km2 raste 3.200 viših biljnih vrsta, po čemu je naša država peta u svijetu. Među njima se nalazi 120 endema, a veliki procenat može da se svrsta i u ljekovito bilje.%
flore Krajnji cilj ovakvog načina edukacije koji Agencija za zaštitu prirode i životne sredine praktikuje od svog osnivanja, jeste da djeca, mladi ljudi i svi građani Crne Gore shvate da briga o životnoj sredini mora biti naša svakodnevna obaveza, i da svi mi kao građani imamo ličnu odgovornost za nju.

2018-10-23T07:43:17+00:00 23.10.2018|