Održana prezentacija: ,,Osnovne baze informacionog sistema za zaštitu prirode u Crnoj Gori”

Prezentacija: ,,Osnovne baze informacionog sistema za zaštitu prirode u Crnoj Gori”, u organizaciji Agencije za zaštitu prirode i životne sredine i GIZ ORF BD BIMR projekta održana je danas u Podgorici.

Tim povodom, prisutnima su se obratili:

– Nikola Medenica, direktor Agencije za zaštitu prirode i životne sredine,

– dr Ana Pavićević-Rakčević, savjetnica u Ministarstvu održivog razvoja i turizma,

– Jelena Peruničić, projekt menadžerka u GIZ-u.

Cilj ovog događaja jeste predstavljanje osnovne baze Informacionog sistema za zaštitu prirode u Crnoj Gori, kao glavnog proizvoda BIMR projekta, čije se korišćenje i održavanje ustupa Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine kao krajnjem korisniku.

Pozdravljajući prisutne, i podsjećajući na nadležnosti Agencije i zakonsku regulativu koja se odnosi na ovu oblast  direktor Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, Nikola Medenica, je saopštio sljedeće: ,,Agencija za zaštitu prirode i životne sredine je u obavezi da izvještava međunarodne institucije, prevashodno Evropsku Agenciju za životnu sredinu, o stanju prirode i biodiverziteta u Crnoj Gori, shodno propisanim standardima Evropske Unije.  Ovo, takođe, obavezuje Agenciju za zaštitu prirode i životne sredine da uspostavi Informacioni sistem zaštite prirode, gdje će biti moguće ažuriranje prostornih i neprostornih podataka shodno svim standardima EU u ovoj oblasti.

U vezi sa tim, Agencija kroz svoje redovne aktivnosti, realizaciju domaćih i međunarodnih  projekata permanentno sprovodi aktivnosti sa ciljem uspostavljanja i unaprjeđenja jedinstvenog Informacionog sistema zaštite prirode (ISZP), koji treba da čini skup baza podataka, aplikativnih rješenja i web servisa namijenjenih za unos, održavanje, analizu i distribuciju podataka vezanih za različite komponente biodiverziteta i zaštitu prirode u Crnoj Gori.

Većina aktivnosti vezanih za uspostavljanje i unaprjeđivanje Informacionog sistema u zaštiti prirode do sada je bila usmjerena na razvoj odgovarajućih baza podataka kao mjesta za unos podataka o biodiverzitetu, prikupljanih kroz redovnu djelatnost Agencije, kao i kroz razne domaće i međunarodne projekte, kao i uspostavljanje web portala za nacionalno zaštićena područja.

Istčemo, da su u 2017. godini realizovane aktivnosti uspostavljanja web portala: Nacionalno zaštićena područja, koje su finansijski podržane od strane MAVA fondacije, u okviru IUCN-ovog regionalnog projekta „Towards Strengthened Conservation Planning in South-Eastern Europe“. Web portal sadrži mapu nacionalno zaštićenih područja, baze podataka i postojeću dokumentaciju za svako zaštićeno područje. Takođe, na web portalu je moguće raditi pretrage i određene analize, vezane za nacionalno zaštićena područja.

U 2018. godini, u okviru projekta “Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu (ORF – BD) – Biodiverzitet, odnosno subprojekta: Regionalna mreža za uspostavljanje podataka o biodiverzitetu i izvještavanje (BIMR), finansiranog od strane Njemačkog društva za međunarodnu saradnje izrađena je i uspostavljena Platforma za baze podataka o biodiverzitetu, u tri države: Crnoj Gori, Makedoniji, Bosni i Hercegovini. Platforma se odnosi na tri tematske baze: Nacionalno zaštićena područja, Listu endema Jugoistočne Evrope i Ekološku mrežu NATURA 2000 (baza za Ekološku mrežu NATURA za sada je uspostavljena samo u Makedoniji), i predstavlja osnovu za budući INFORMACIONI SISTEM ZAŠTITE PRIRODE u Crnoj Gori. Rezultati dobijeni u okviru ovog projekta će vam danas biti predstavljeni.

Dalji razvoj INFORMACIONOG SISTEMA ZAŠTITE PRIRODE biće usmjeren ka uspostavljanju drugih (potrebnih) baza podataka (modula) i to za floru, faunu, gljive, speleološke objekte, međunarodno zaštićena područja, međunarodno značajna područja, invazivne strane vrste i druge baze podatake, te web servisa za razmjenu podataka, kao i uspostavljanje web/geo portala,  kao centralnog web rješenja koje će osigurati javni pristup ažuriranim i verifikovanim prostornim i neprostornim podacima o zaštiti prirode i biodiverzitetu u Crnoj Gori”.

Pezentacije su imali i Gabor Mesaroš, koordinator ekspertnog tima GIZ BIMR na temu: ,,Lista endema odabranih kopnenih biljnih i životinjskih taksona u Jugoistočnoj Evropi” kao i Bojan Vujošević, IT ekspert, GIZ BIMR, na temu:,,Web aplikacija Informacionog sistema za zaštitu prirode u Crnoj Gori.

 Web stranica sa bazom podataka nalazi se na adresi: http://prirodaonline.me/

Na kraju je upriličena zvanična primopredaja i potpisivanje Izjave o saglasnosti osnovne baze Informacionog sistema za zaštitu prirode u Crnoj Gori,  od strane  Azre Velagić Hajrudinović, menadžerke projekta GIZ BIMR u Bosni i Hercegovini i  Nikole Medenice, direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Podsjećamo, struktura osnovne baze Informacionog sistema za zaštitu prirode je regionalno unificirana u Makedoniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini (oba entiteta). Korišćeni su softverski alati poput REST WEB usluga i WEB stranice, te je urađen prvi unos podataka odabranih endemskih kopnenih biljnih i životinjskih taksona Jugoistočne Evrope (JIE).

Osnovna baza Informacionog sistema za zaštitu prirode u Crnoj Gori realizovana je u sklopu potprojekta „Regionalna mreža za upravljanje informacijama o biodiverzitetu i izvještavanje (BIMR)“ Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – Biodiverzitet (ORF-BD), finansiranog od strane njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) u implementaciji njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) GmbH. Projekat je podržan od strane Ministarstva održivog  razvoja i turizma Crne Gore.

2018-10-18T11:48:31+00:00 18.10.2018|