ODLUKA o izboru kandidata koji je predložen za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat 3D seizmičkog istraživana u podmorju Crne Gore, blokovi 26 i 30.

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („SI.list CG“, broj 07/12), direktor Agencije za zaštitu životni sredine donosi

ODLUKU
o izboru kandidata koji je predložen za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat 3D seizmičkog istraživana u podmorju Crne Gore, blokovi 26 i 30.

Za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat 3D seizmičkog istraživana u podmorju Crne Gore, blokovi 26 i 30, izabran je:

1. Marinko Barjaktarević, predložen od strane NVO “Sjeverna zemlja”

Original odluku možete preuzeti OVDJE.

Dokumenta

2018-10-18T07:11:50+00:00 18.10.2018|