03.10.2018.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta „Energean Montenegro Limited “DSD iz Podgorice, Bulevar Džordža Vašingtona 102, Capital Plaza, A78-sprat 4, podnijeo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu za projekat 3D seizmičkog istraživana u podmorju Crne Gore, blokovi 26 i 30.

  • Predmentni elaborat se nalazi na LINKU.
  • Prilozi i Mape koje idu uz Elaborat procjene uticaja na životnu za projekat 3D seizmičkog istraživana u podmorju Crne Gore, blokovi 26 i 30 se nalaze na LINKU.
2018-10-04T12:47:05+00:00 03.10.2018|