Najava događaja

Održavanje ekološkog časa u SMŠ “Ivan Goran Kovačić” u Herceg Novom

Sjutra 28.09.2018.g. sa početkom u 10:15h u SMŠ “Ivan Goran Kovačić” u Herceg Novom, održaće se ekološki čas posvećen obilježavanju Međunarodnog dana zaštite ozonskog omotača.
Ovogodišnja tema međunarodnog dana zaštite ozonskog omotača je “Ostani cool, i nastavi dalje”. Tema koja je praćena sloganom “Montrealski protokol”, predstavlja motivacioni poziv svima da nastave sa radom i primjerima na zaštiti ozonskog omotača i klime. Tema ima dvije konotacije – da naš posao zaštite ozonskog omotača štiti i klimu, i da je Montrealski protokol “Cool” ugovor, što pokazuje njegov izvanredan uspjeh.
Obilježavanjem ovog datuma daje se doprinos očuvanju naše planete i promoviše uspjeh Montrealskog protokola u zaštiti ozonskog omotača i njegovog doprinosa u borbi protiv klimatskih promjena. Eliminacijom skoro 100% supstanci koje oštećuju ozonski omotač koje su i snažni gasovi sa efektom staklene bašte, osim zaštite ozonskog omotača, dat je i značajan doprinos ublažavanju klimatskih promjena, sprječavanjem emisija, procijenjenog iznosa, više od 135 milijardi tona ekvivalenata CO2, od 1990-2010. godine.
Montrealski protokol je spreman da još više doprinese borbi protiv globalnog zagrijavanja kroz Kigali amandman, koji je usvojen u oktobru 2016. godine, a stupiće na snagu 01 januara 2019. godine. Kigali amandman buduću proizvodnju i potrošnju fluorugljovodonika (HFC) dovodi pod kontrolu Protokola, čime će dati značajan doprinos suzbijanju klimatskih promjena. Ovim se očekuje da će se na taj način izbjeći do 0.50 C globalnog zagrijavanja do kraja ovoga vijeka, uz dalju zaštitu ozonskog omotača.
Podsjećamo, Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača je ekološki datum koji Agencija za zaštitu prirode i životne sredine obilježava od svog osnivanja, i isti ima za cilj promociju zaštite životne sredine, podizanje svijesti i edukaciju najmlađe populacije o značaju i neophodnosti zaštite ozonskog omotača, kao i najčešćim oblicima njegovog uništavanja.


Kontakt za medije

mr Bojan Bašanović, savjetnik za komunikaciju – Agencija za zaštitu prirode i životne sredine
T: 020 446 511; M: 067 86 01 05, E: bojan.basanovic@epa.org.me; W: www.epa.org.me;

2018-09-27T10:28:04+00:00 27.09.2018|