Održana prezentacija i ekološka akcija suzbijanja i uklanjanja biljne vrste Ambrosia Artemisifolia L

U cilju prevencije štetnog uticaja alergenog polena – biljne vrste Ambrosia Artemisifolia L na zdravlje ljudi, danas je u Srednjoj stručnoj školi ,,Spasoje Raspopović” u Podgorici održana prezentacija posvećena ovoj temi.

Na prezentaciji je bilo riječi o vrstama alergenih biljaka koje su obuhvaćene monitoringom, brojem i mjestima gdje se nalaze polenove stanice, značajem mjerenja, i praćenja koncentracije alergenog polena, građom polenovog zrna, kao i negativanog uticaja na zdravlje ljudi koji izaziva polen, te pojedinih biljnih vrsta koji svrstava ove čestice u “prirodne” zagađivače vazduha. Tom prilikom, od strane službenika Agencije za zaštitu prirode i životne sredine djeca su upoznata, sa rezultatima izmjerenih koncentracija alergenog polena u Podgorici, morfološkim osobinama alergenih biljaka zastupljenih u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na ambroziju, načinom i vremenom suzbijanja pomenute biljne vrste, monitoringom, brojem i mjestima gdje se nalaze polenove stanice. Istoga dana nakon prezentacije učenici, zajedno sa predmetnim nastavnicima i službenicima Agencije za zaštitu prirode i životne sredine na lokaciji u podgoričkom naselju Zabjelo, stečena teorijska znanja primijenila su u praksi.Tom prilikom djeci i ostalim učesnicima akcije priliku da se obrate imali su dr Ruža Ćirović, mr Kasim Agović, službenici u Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine i Petra Kutleša, hrvatska ekspertica za invazivne vrste, zaposlena u Agenciji za zaštitu okoliša i prirode Republike Hrvatske.

Na lokaciji u podgoričkom naselju Zabjelo, učenicima je praktično prezentovano kako da prepoznaju ambroziju, upoznaju se sa vremenom i načinom suzbijanja i uklanjanja ove najzastupljenije alergene biljke. Prisutnima je saopštena činjenica da je koncentracija polenovog zrna ambrozije u vazduhu za Podgoricu početkom septembra 2018. g. iznad granice normale, što će kod alergičnih osoba izazvati određene tegobe, a takođe je ukazano da je ambrozija trenutno u fazi cvjetanja i da je trebalo suzbiti prije pojave cvijeta, izuzev su biljke koje su se regenerisale nakon košenja te nisu dostigle ovu fenofazu.
Ukazano je na značaj uspostavljanja ovih mjerenja, jer su ovi podaci neophodni za: prevenciju nastupanja tegoba kod senzibilnih osoba, kao pomoć u efikasnijem liječenju pacijenata u zdravstvenim institucijama, poboljšanju rada komunalnih i urbanističkih službi na uništavanju trava i korova koje su uzročnici alergijskih bolesti, boljem sagledavanju potrebe uvođenja zakonske regulative, uključujući i međunarodnu saradnju, jer su problemi aeropolena ne samo lokalnog, regionalnog nego i globalnog karaktera.

Paralelno sa ovim događajem u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma održana je TAIEX radionica o zakonodavnom i institucionalnom okviru za invazivne vrste koja je podržana od strane EU.

Podsjećamo, Državnu mrežu za praćenje koncentracije polena suspendovanog u vazduhu čine mjerne stanice u sljedećim gradovima: Podgorici, Nikšiću, Mojkovcu, Tivtu i Baru.

Sa ovih pet lokacija maksimalna pokrivenost kreće se do oko 71% teritorije Crne Gore.
Rezultati mjerenja su dostupni domaćoj i međunarodnoj javnosti putem web portala http://polenmontenegro.wixsite.com/polenepa i naravno u direktnoj komunikaciji sa Agencijom ili posredstvom Arhus centara.

Ovakav pristup predstavljanja rezultata se pokazao najprihvatljivijim u praksi zemalja koje već više od deceniju sprovode mjerenja.

2018-09-19T18:33:52+00:00 19.09.2018|