Saradnja na Projektu prekograničnog upravljanju ekosistemima – zaštićenim područjima

U okviru projekta TEM – Prekogranično upravljanje eksistemima, kao dijela Projekta otvorenog regionalnog fonda za jugoistočnu Evropu – Biodiverzitet (ORF BD), – GIZ i EuroNatur su organizovale tri radionice na temu upravljanja prekograničnim ekosistemima, na kojima je učestvovao i predstavnik Agencije za zaštitu prirode i životne sredine Crne Gore. Radionice su bile kreirane za aktere sa centralnog i lokalnog nivoa, kao i predstavnike civilnog sektora. Cilj organizovanih radionica je bila edukacija zainteresovanih strana kao i promocija „Ambasadora prekograničnih ekosistema“ što podrazumijeva odgovarajuća znanja o prednostima i vrijednostima upravljanja prekograničnim zaštićenim područjima, kao i sticanje odgovarajućih komunikacijskih vještina za njihovu promociju.
TEM projekat se implementira sa lokalnim partnerima u regionu Šar Planina -Korab – Koritnik, uključujući i partnere iz Crne Gore zbog srodnih (zajedničkih) tema i nastavka dalje saradnje.

Prva radionica je bila održana u Prizrenu (Kosovo) u februara 2018, druga radionica, na Popovoj Šapki (Makedonija) u aprilu 2018, i treća radionica, krajem maja u mjestu Peškopi u Albaniji.

2018-06-19T08:16:44+00:00 19.06.2018|