Sastanak radne grupe za životnu sredinu i biodiverzitet održan u Skoplju

Očuvanje biološke raznovrsnosti je specifičan, a ipak i krucijalni, segment šireg pojma zaštite životne sredine. U cilju jačanja saradnje članovi Radne grupe za biodiverzitet šest zemalja jugoistočne Evrope sastali su se 29. Maja u Skoplju kako bi potvrdili zajednički plan rada i saglasili se o budućoj saradnji.
Regionalna radna grupa za životnu sredinu (RVG Env), Savjeta za regionalnu saradnju (RCC) i Radna grupa za biodiverzitet (BD TF) radi na jačanju svog mandata u kontekstu okupljanja relevantnih predstavnika zemalja Zapadnog Balkana i podstiče dijalog između institucija odgovornih za očuvanje i upravljanje biodiverzitetom i prirodnim resursima.

Zamjenik ministra za životnu sredinu i prostorno planiranje BJR Makedonije, g. Jani Makraduli otvorio je sastanak Radne grupe za biodiverzitet (BD TF) i tom prilikom istakao da je uspostavljanje Radne grupe za biodiverzitet od velikog značaja u kontekstu razmatranja regionalnih prioriteta iz oblasti zaštite prirode.
Na sastanku članovi Radne grupe za biodiverzitet (BD TF) su dalje diskutovli aktivnosti implementacije u okviru usvojenog Plana rada, koji uključuje regionalne prioritete kao što su: konsolidacija informacija o biodiverzitetu i znanja za kreiranje politika i djelovanje na regionalnom nivou; jačanje ekonomija zemalja jugoistočne Evrope u pogledu međunarodnih obaveza o biodiverzitetu i primjeni politike prirode EU, te integriranja biodiverziteta i usluga ekosistema u sektorske politike. Grupa je razmatrala i odobrila regionalne izvještaje i preporuke, kao i inicijativu zajedničkog regionalnog nastupa na predstojećem 14. Sastanku zemalja potpisnica Konvencije o zaštiti biološkog diverziteta (14 COP CBD) koji će se održati u Egiptu u novembru 2018. godine. Ekonomije u regionu su takođe izrazile potrebu da Radna grupa bude i mehanizam u funkciji razmjene iskustava po pitanju napretka na uspostavljanju mreže Natura 2000 kao deo procesa pridruživanja Evropskoj uniji.
Sastanak u Skoplju, omogućio je članovima radne grupe mogućnost povezivanja i u neformalnom okruženju. Radovan Nikčević, ekspert za povezivanje RCC-a, primetio je da je s obzirom na značaj pitanja vezanih za životnu sredinu i biodiverzitet kao podteme, neophodno uspostaviti platformu za saradnju i razmjenu iskustava i prioriteta u regionu. Sastanak u Skoplju omogućio je takvu priliku koja će biti dalje instrumentalizovana na predstojećoj regionalnoj ministarskoj konferenciji i CBD COP 14.
Regionalna kancelarija za istočnu Evropu i centralnu Aziju Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN ECARO) vrši ulogu Sekretarijata Radne grupe za biodiverzitet BD TF i pruža administrativnu podršku, a takođe doprinosi boljem povezivanju i efikasnijoj primjeni mjera vezanih za očuvanje biodiverziteta i ekosistema predviđenih Strategijom JIE 2020.

Podrška za uspostavljanje Radne grupe za biodiverzitet (BD TF-a) obezbedila je nemačka organizacija za međunarodnu saradnju – Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Evropu – biodiverzitet (GIZ / ORF BD), koji finansira Federalno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke (BMZ).

2018-06-05T08:54:13+00:00 05.06.2018|