Odluka o izboru kandidata koji su predloženi za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje turističkog naselja standard 5*, na urbanističkim parcelama UP2 i UP3, a koju čine katastarske parcele broj 504/3, 504/4 i 505, kao i djelovi katastarskih parcela 504/2 i 506 u zahvatu DSL Mihailovići, Opština Cetinje

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine objavljuje

ODLUKA o izboru kandidata koji su predloženi za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje turističkog naselja standard 5*, na urbanističkim parcelama UP2 i UP3, a koju čine katastarske parcele broj 504/3, 504/4 i 505, kao i djelovi katastarskih parcela 504/2 i 506 u zahvatu DSL Mihailovići, Opština Cetinje

Original dokumenta možete preuzeti OVDJE

2018-05-29T08:03:30+00:00 29.05.2018|