Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav komisije za ocjenu elaborata procjene uticaja na životnu za projekat izgradnje turističkog naselja

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine upućuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu za projekat izgradnje turističkog naselja standr 5*, na urbanističkim parcelama UP2 i UP3, a koju čine katastarske parcele broj 504/3, 504/4 i 505, kao i djelovi katastarskih parcela 504/2 i 506 u zahvatu DSL Mihailovići, Opština Cetinje.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine da učestvuju u procesu izbora jednog predstavnika u Komisiji za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu za projekat izgradnje turističkog naselja standr 5*, na urbanističkim parcelama UP2 i UP3, a koju čine katastarske parcele broj 504/3, 504/4 i 505, kao i djelovi katastarskih parcela 504/2 i 506 u zahvatu DSL Mihailovići, Opština Cetinje.

Elaborat procjene uticaja možete preuzeti na LINKU

Original dokument Javnog poziva možete preuzeti OVDJE

2018-05-17T09:11:35+00:00 14.05.2018|