Bezbjednosni listovi i scenariji izloženosti

Ovaj informativni letak predstavlja uvod u bezbjednosne listove i scenarije izloženosti za dalje korisnike. Informativni letak opisuje šta su spomenuti dokumenti, kada ih je potrebno dostaviti i šta dalji korisnik treba da čini kada iste dobije.