Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće

JAVNU RASPRAVU
O NACRTU ZAKONA O STRANIM I INVAZIVNIM STRANIM VRSTAMA

PROGRAM JAVNE RASPRAVE:

  1. Javna rasprava će trajati do 7. juna 2018. godine.
  2. Javna rasprava se organizuje:

– postavljanjem Nacrta zakona o stranim i invazivnim stranim vrstama na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma http://www.mrt.gov.me/rubrike/javna_rasprava;

– postavljanjem Nacrta zakona o stranim i invazivnim stranim vrstama na portalu e-Uprave https://www.euprava.me/eparticipacija/lista-javnih-rasprava;

– postavljanjem Nacrta zakona o stranim i invazivnim stranim vrstama na internet stranici Arhus centra Crne Gore https://arhus-centri.org.me/ i Arhus centra Nikšić http://www.ozon.org.me/category/arhus-info-centar/ .

– u formi tribine koja će biti održana u petak 18. maja 2018. godine u Multimedijalnoj sali na prizemlju Ministarstva održivog razvoja i turizma, sa početkom u 9:00 h.

  1. Pozivaju se građani, stručne i naučne institucije, državni organi, strukovna udruženja, nevladine organizacije, mediji i druge zainteresovane organizacije i zajednice da se uključe u javnu raspravu i daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na tekst Nacrta zakona o stranim i invazivnim stranim vrstama.
  2. Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti u pisanoj ili elektronskoj formi do 7. juna tekuće godine Ministarstvu održivog razvoja i turizma na sljedeći način:

– na e-mail adresu Ministarstva održivog razvoja i turizma javna.rasprava@mrt.gov.me;

– na portal E-Uprave ili

– preko arhive Ministarstva na adresu: Ministarstvo održivog razvoja i turizma, IV Proleterske br. 19, 81 000 Podgorica (sa naznakom „Javna rasprava – Nacrt zakona o stranim i invazivnim stranim vrstama

– Kontakt osoba za koordinaciju konsultacija je: Jelena Radević, e-mail jelena.radevic@mrt.gov.me tel. 020 446 238.

Nacrt zakona o stranim i invazivnim stranim vrstama

Obrazloženje