MNE9005 „Radon u crnogorskim školama i vrtićima”

U okviru Evropskog programa saradnje za 2017-2018. godinu, uključujući i Nacionalni program saradnje za Crnu Goru, tokom 2018-te godine realizovaće se aktivnosti definisane u okviru nacionalnog projekta MNE9005 Radon u crnogorskim školama i vrtićima“ . Projekat se finansira od strane Međunarodne agencije za atomsku energiju i Vlade Crne Gore.Nosioci projekta su institucije: Agencija za zaštitu životne sredine, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ministarstvo prosvjete i Crnogorska akademija nauka i  umjetnosti,

2018-03-22T17:58:47+00:00 21.03.2018|