Obavještenja i Registar Seveso postrojenja

Agencija obavještava zainteresovane organe, organizacije i javnost o izrađenom Registru/Listi Seveso postrojenja u Crnoj Gori.

Registar i Lista Seveso postrojenja su urađeni shodno primljenim Obavještenjima od operatera Seveso postrojenja, koja su urađena na osnovu člana 3 Pravilnika o bližem sadržaju plana prevencije i plana zaštite od udesa (“Službeni list Crne Gore”, br. 67/16 ), a u skladu sa članom 39 Zakona o životnoj sredini (“Službeni list Crne Gore”, br. 52/16 ).

2019-02-11T12:34:34+00:00 02.03.2018|