Javni poziv stručnim licima za učešče u radu komisije za utvrđivanje obima i sadržaja elaborata i komisije za ocjenu elaborata procjene uticaja na životnu sredinu koje obrazuje agencija za zaštitu prirode i životne sredine

Na osnovu Odluke za obrazovanje komisije za utvrđivanje obima i sadržaja elaborata i ocjenu elaborata procjene uticaja br.101/2-06-104/1 od 23.01.2018.godine, Agencija za zaštitu prirode l životne sredine objavljuje

JAVNI POZIV
STRUČNIM LICIMA ZA UČEŠČE U RADU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE OBIMA I 
SADRŽAJA ELABORATA I KOMISIJE ZA OCJENU ELABORATA PROCJENE UTICAJA 
NA ŽIVOTNU SREDINU KOJE OBRAZUJE AGENCIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE I 
ŽIVOTNE SREDINE

Dokument mozete preuzeti OVDJE

2018-03-21T02:01:17+00:00 05.02.2018|